Header

Online Betting Starter Her

VAR er bra for fotballsporten

Posted on Tags , , ,

En av de store snakkisene både før og under årets verdensmesterskap i fotball er VAR. Et begrep som mange kanskje ikke er blitt kjent med før under mesterskapet, men som man i alle fall ikke har kunnet unngå å få med seg om man har sett på en del av de innledende kampene. Vi forklarer hvorfor vi mener VAR er bra for fotballen.  

VAR HQ Moscow 2018 referees screens

VAR er videodømming

Hva er VAR tenker sikkert mange? Det er enkelt og greit videodømming innenfor fotball. Det tre bokstavene er forkortelse for Video Assistant Referee. Om du har sett dommeren holde seg til øret og/eller signalisere med en rektangulær bevegelse med fingrene, så er det en VAR på gang. VAR har vært omdiskutert i forkant av mesterskapet, og det er mange som har kommet med sine synspunkter på bruk av VAR også under fotball-VM.

Systemet er ment å skulle benyttes i tre forskjellige scenarier. Mål, straffe og direkte rødt kort. I tillegg kan man med VAR også fange opp feil som blir gjort av dommeren. Eksempelvis at feil spiller straffes med kort for en forseelse. Tanken bak VAR er å få bukt med filming og andre triks for å lure dommeren, og ikke minst sørge for at de avgjørende situasjonene på fotballbanen er riktige.

Hvordan fungerer VAR i praksis

I praksis fungerer VAR med en videodommer som selv er eller har vært dommer tidligere. Underveis i en kamp kan dommeren be om VAR-hjelp om han er i tvil om en situasjon. Motsatt kan VAR be om å bli konsultert av dommeren dersom systemet fanger opp noe som dommeren ikke har fått med seg. I videorommet (VOR) sitter det en eller flere videodommere. I videorommet kan de på eget initiativ se gjennom situasjoner og kontakte dommeren om de mener han burde se på situasjonen. Om VAR ikke finner noe å påpeke kontakter de ikke dommeren. Da har de gjennomført en såkalt stille sjekk. Kommunikasjonen kan også gå andre veien ved at dommeren ber om at det ses på en situasjon på nytt.

I slike situasjoner har dommeren tre valg;

1) Han kan endre sin tidligere beslutning etter råd fra VAR.
2) Han kan selv be om å få se TV-bildene selv. Dette forkortes OFR (on field review). I dette tilfellet skjer det på en skjerm på sidelinjen. Samtidig som dommeren ser på bildene kan han også diskutere videre med en assistent. Dette området kalles for RRA (referee review area). Dette har vi sett under fotball-VM hvor dommeren former en skjerm med fingrene og løper til sidelinjen.
3) Dommeren beslutter at han er sikker på sin beslutning og derfor ikke vil se den aktuelle situasjonen på nytt. referee at var screen fifa wc 2018

Underveis kan dommeren når som helst stoppe kampen og be om en OFR, men ikke når et lag går i angrep. Spillere som forsøker å påvirke dommeren til å se på en hendelse ved selv å forme en videoskjerm med fingrene vil bli belønnet med et gult kort.

Det er også gitt en del retningslinjer for hvordan VAR skal brukes. Alt skal ikke spilles av i sakte film. Det er kun i de tilfellene hvor det skal avgjøres om det er hands. Eller når det skal avgjøres hvor på kroppen det var kontakt i forbindelse med en kontroversiell takling. Det betyr blant annet at viljehands besluttes med film i normal hastighet. Det samme gjelder når dommeren skal avgjøre intensjonen med en takling.

VOR kan både være på den aktuelle fotballarenaen eller et annet sted. I forbindelse med fotball-VM har vi fått sett VOR og hvem som sitter der samtidig som dommerteamet presenteres før kampen starter. Under fotball-VM i 2018 sitter VOR i Moskva.

Nyvinningen har både tilhengere og kritikere

Mange er og har vært kritiske til å bruke VAR i fotball. Dette er noe relativt nytt innenfor fotball, men systemet har vært brukt blant annet i ishockey i flere år. Systemet ble innført som en prøveordning i 2016 av fotballens internasjonale lovkomité (IFAB). Med på eksperimentet ble nasjoner som Frankrike, Tyskland, Italia, Tyrkia og Mexico. Det betyr at store ligaer som Bundesliga og Serie A har fått testet det ut, og det er blitt betegnet som en suksess i disse ligaene. Selv om det fikk mye kritikk i starten. I England ble det benyttet i FA-cupen i 2018 og i 2016 ble det benyttet klubb-VM. Og nå altså under fotball-VM i Russland. Noe som selvsagt har gitt et globalt fokus på ordningen. Og da skal det bare mangle at om det ikke skaper debatt. Det handler tross alt om en potensiell varig endring innenfor verdens største idrett.

Kritikerne av ordningen har i hovedsak tre argumenter. Hovedargumentet er at det stykker opp spillet og tar for lang tid. Det andre er at det tar bort øyeblikksopplevelsen. Og det tredje er at selv med VAR vil det kunne diskuteres om det var en riktig avgjørelse i ettertid.

Tidsbruken ved VAR er ikke stor

Til de som kjører på tidsaspektet kan det innvendes at det allerede er mange stopp i spillet. Under fotball-VM i Brasil i 2014 ble det i snitt spilt effektiv fotball i 57 av 90 minutter. Det betyr at det allerede går bort mye tid i forbindelse med frispark, cornere og innkast. En implementering av VAR vil ikke bety mye i denne sammenhengen. Sannsynligvis vil dette oppveies av at det vil bli færre forsinkelser i forbindelse med spillere som klager til dommeren på avgjørelser. Samtidig skal jo VAR være en «forstyrrelse» til fordel for både spillere og lag.

Tidtakingen under fotball-VM i Russland har også vist at dette er rimelig strømlinjeformet, og at bruk av VAR har gått både raskt og smidig uten stor tidsbruk. VAR skal gjøre det så rettferdig som mulig samtidig som dommerne skal slippe å bli potensielle syndere fordi også de er mennesker med kun to øyne. Ikke som oss TV-seere som har luksusen med forskjellige vinkler og repriser. Desto mer VAR er blitt tatt i bruk desto mer har tidsbruken gått seg til. Uansett bør det være sekundært bak rettferdigheten.

Ved bruk av storskjerm involveres alle og engasjementet holdes oppe

For stemningen på stadion har implementeringen av VAR vært litt ødeleggende, noe som enkelt rettes på ved bruk av storskjerm og mikrofon på dommere. Noe av dette er det allerede tatt tak i, og under fotball-VM kan TV-seerne se alle relevante bilder, mens tilskuerne på stadion ser det samme på storskjerm. Dermed er det ingen som holdes utenfor, men ser alt som ligger til grunn for den endelige avgjørelsen. Dermed involveres alle mens man venter på avgjørelsen. Og alle som ser på vet hva som ligger til grunn for en ny avgjørelse eller opprettholdelse av den første.

Danmarks norske landslagssjef mener at VAR har vist seg rettferdig i flere situasjoner under fotball-VM. Likevel er ikke han entydig positiv. Han mener i likhet med mange at nyvinningen fjerner noe av fotballens sjarm. Systemet vil ta vekk diskusjonen om dommeren er god eller dårlig. Og at det er menneskelig å feile, og at feil er en del av fotballen.

Det samme mener de som også synes at bruk av VAR tar bort noe av øyeblikksfølelsen. Fotball er en idrett hvor mål som oftest er et knapphetsgode og kritikerne vil ikke vente med å juble i det euforiske øyeblikket ballen ligger i nettet. Eller hvor det dømmes straffespark. Et synspunkt som det er enkelt å skjønne om man heier på et lag. Samtidig vil det eventuelt føre til jubel hos det andre laget om en avgjørelse omgjøres. Slik vil det for kampen sett under ett bli like mye jubel og øyeblikksopplevelser. Derfor tåler man nok i rettferdighetens navn noen avventende sekunder mens man observerer dommerens hektiske kommunikasjon med videodommeren og fasiten.

big screen var from fifa 2018

VAR fungerer

Alt nytt har selvsagt med seg noen barnesykdommer, men der systemet er blitt brukt over tid har det fungert bare bedre og bedre. Systemet er ment å skulle ta bort eller redusere alle feilavgjørelser. Og det gjør det uten tvil. Tall fra det italienske fotballforbundet for Serie A viser at feilprosenten i dommeravgjørelser i forrige sesong var på beskjedne 0,89 prosent. Uten VAR ville den ligget på 5,78 prosent. Tilhengerne viser til at det gjør TV-opplevelsen bedre fordi andelen korrekte avgjørelser har gått fra 93 til 98 prosent i kamper med VAR.

Det samme har man sett under fotball-VM i Russland hvor systemet er tatt i bruk ved flere anledninger. Det har ført til dømte straffespark, ikke annullert mål ved offside, opprettholdelse av idømt straffe og tildeling av gult kort. De aller fleste er enige i at dette har gitt mer riktig resultat i kampene. De som eventuelt ytrer seg kritisk er de som får avgjørelser mot seg. Imidlertid er det vanskeligere å argumentere for noe når bildene viser at det er feil. Derfor har man også fått mindre av protester fra spillerne som er rettet mot dommeren underveis i kampene.

Mange kritikere mener at VAR kommer til å ødelegge fotballen som man kjenner den og ønsker ordningen bort. Høres det kjent ut? Slikt hører man i andre idretter også. Norge har for eksempel vært motstander av nesten alle endringer innenfor langrenn, men omfavnet endringene i ettertid. Det vil alltid være motstand mot endringer fordi det rokker ved det bestående, men er endringene fornuftige vil de bestå. Ellers forsvinner de. Slik vil det alltid være. Det levedyktige vil omfavnes av flertallet og da blir det ikke plass til nostalgien og at alt var bedre før. Om 100 år er allting glemt!